Юсупов Ќурбоналй – Раиси ноҳияи Вахш

      Маълумоти ибтидої ва миёнаи пурраро дар мактаби раќами                    №10-и ноҳияи Вахш гирифта, соли 1998 ба бахши рўзонаи  Донишгоҳи миллии Тољикистон дохил шуда, онро соли 2003 бо гирифтани дипломи олї, аз рўи ихтисоси Њисобгирии бухгалтерї, таҳлил ва аудит хатм кардааст.

     Фаъолияти меҳнатиашро ба сифати мурѓпарварї фабрикаи паррандапарварї ноҳияи Вахш, соли 1985 оѓоз намуда, то соли 1986  фаъолият кардааст. Солҳои 1986 то соли 1988 хизмат ба сафи Ќувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шўравї, аз 1988 то соли 1989 таъмиргари муассисаи «Помир-лада»-и ноҳияи Вахш, 1989 то соли 1996 мудири амбори ќисмҳои эҳтиётии муассисаи «Помир-лада»- ноҳияи Вахш, 1996 то соли 2000 муовини директори генералии «Хлопкопром»-и вилояти Хатлон, аз соли 2000 то соли 2005 Раиси ассосиатсияи байни иќтисодии «Сомонї»-и вилояти Хатлон, аз соли 2005 то соли 2018 Роҳбари хољагии «Кулоб»-и ноҳияи Вахш ва аз 22 инюли соли 2019 иљрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Вашро бар зимма дорад.

      Муносибати номзад Юсупов Ќурбоналї Ќуватович  нисбат ба зердастону атрофиёнаш меҳрубон буда, тамоми ҳунару дониши худро баҳри пешравии соҳа, ободонї, беҳтар намудани шароити кории кормандон, тарбияи ҳуќуќї ва маънавии љавонон, пешравию созандагии ноҳия ва риояи ќатъии низоми кор сарф менамояд.

Юсупов Ќурбоналї Ќуватович оиладор мебошад.